หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

02 สิงหาคม 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561


กีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ(ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย – โลก) จำนวน 35 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,245,000 บาท และอนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่สอง) ให้แก่นักกีฬาที่สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 52 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,653,400 บาท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
< กลับ