หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

15 ธันวาคม 2560

การเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561


ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ซึ่งกองทุนมีกำหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า ในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา เป็นประจำทุกปี โดยปีการศึกษา 2561 ได้มีกำหนดเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอรับทุนได้ที่ http://www.sportfund.or.th/form.php?s=2&id=6

 

 

 

 

 

 

 

 

  
< กลับ