หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

09 ตุลาคม 2560

กำหนดการงานมอบเงินรางวัลให้แก่คณะนักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์มาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 5


กำหนดการงานมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่

ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์มาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ เมืองอาชกาบัต สาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ชั้น 1

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

  
< กลับ