หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

23 กันยายน 2560

งานมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9


"งานมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9"

ขอเรียนเชิญ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานมอบเงินรางวัลและแสดงความยินดีให้แก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 9 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้เดินทางถึงตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 15.00 น. พร้อมนี้ขอให้สมาคมกีฬา ส่งรายชื่อผู้แทนขึ้นรับเช็คเงินรางวัล และของที่ระลึกจากนายกรัฐมนตรี สมาคมกีฬาละ 2 คน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ส่งรายชื่อให้แก่กองทุนภายในวันที่ 25 ก.ย.60
ติดต่อ โทร/โทรสาร 02-1867540 . 02-1867545

  
< กลับ