หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

15 กันยายน 2560

การอนุมัติงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน


 

          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล คณะกรรมการบริหารกองทุน ได้อนุมัติงบประมาณในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 

1. การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

          การเตรียมนักกีฬาโอลิมปิกเกมส์/พาราลิมปิกเกมส์(Road to Tokyo) จำนวน  587,000,000 บาท

          การเตรียมนักกีฬาระดับมหกรรมกีฬา                         

          (1)  กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ครั้งที่ 23 ณ สาธารณรัฐเกาหลี  จำนวน  9,900,000 บาท

          (2) กีฬายูธโอลิมปิก ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา     จำนวน  63,000,000 บาท

          โครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย              

          (1) การจ้างผู้ฝึกสอนประจำปีพ.ศ. 2561   จำนวน  132,852,500 บาท

          (2) การส่งแข่งขันนักกีฬาคนปกติ และนักกีฬาคนพิการ (ไตรมาสที่ 1)  จำนวน  72,007,534  บาท

          (3) กีฬาเอเชี่ยนยูธพาราเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์  จำนวน  9,800,000  บาท

          โครงการแข่งขันกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด(รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศระดับชาติ)   จำนวน  206,120,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 556,980,034 บาท

 

2. การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

          การพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬา  แห่งประเทศไทย  จำนวน  45,794,220  บาท

          การพัฒนาบุคลากรโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย   จำนวน  60,000,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,794,220 บาท

 

3. การสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (ด้านสารต้องห้าม) ประจำปี 2561

โครงการสารต้องห้ามทางการกีฬา จำนวน 18,000,000 บาท

 

4. การสนับสนุนแผนงานโครงการการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬา ประจำปี 2561

          การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ไตรมาสที่ 1) จำนวน  63,716,745  บาท

          โครงการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จำนวน  68,709,400  บาท

          โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา และจัดกิจกรรมอื่นๆ   

          จำนวน  37,888,200  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,314,345  บาท

 

5. การสนับสนุนแผนงานโครงการกีฬามวย ประจำปี 2561

          โครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย  จำนวน  22,881,960  บาท

          โครงการสวัสดิการกีฬามวย  จำนวน  10,000,000  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  32,881,960  บาท

 

6. การสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาทั่วไป และจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

การส่งเสริมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และระดับชาติ เช่นการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก ระดับเอเชีย การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา และจัดกิจกรรมอื่นๆ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,061,640 บาท

 

7. การสนับสนุนด้านสวัสดิการกีฬาแก่นักกีฬาบิลเลียดทีมชาติไทย

ให้ความช่วยเหลือ นายธนวัฒน์  ถิรพงศ์ไพบูลย์ นักกีฬาบิลเลียดทีมชาติไทย เป็นค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากประกันชีวิตและไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบราชการได้ เป็นเงิน 98,877.50 บาท

 

8. การสนับสนุนเงินรางวัลกองทุน

การสนับสนุนเงินรางวัลรายการระดับนานาชาติ (ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย - โลก) จำนวน 19 รายการ   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  52,570,000  บาท

การสนับสนุนเงินรางวัลรายการระดับมหกรรมกีฬา รายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น  124,840,000  บาท  
< กลับ