หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

04 สิงหาคม 2560

พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ บรรยายพิเศษ


พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬาฯ

บรรยายพิเศษ "ทุนการศึกษากับนักกีฬาไทย"
ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ......

ในการปฐมนิเทศนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงแรม ทาว์น อิน ทาว์น กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา

  
< กลับ