หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

18 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560


 

ประกาศรายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560

 

 

รายชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย"

รายละเอียดดังลิ้งที่แนบ  http://www.sportfund.or.th/pdf/b89f3783d0.pdf

 

 

ราชชื่อนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2560 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

รายละเอียดดังลิ้งที่แนบ http://www.sportfund.or.th/pdf/78ff9790b8.pdf 
< กลับ