หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

01 กรกฎาคม 2560

การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน


 

ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการเลือก กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" เรื่อง การรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย"

 

กองทุน เปิดรับสมัครนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีความประสงค์จะรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย"

 

1.วัน เวลา และสถานที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 5 ห้องประชุม 2

 

2.วัน เวลา สถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน  กำหนดในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 5 โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

ทั้งนี้ ผู้ใดมีความประสงค์จะรับสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียด และรับใบสมัครได้ที่ งานบริหารกองทุนกีฬา โทร 02 186 7540 , 02 - 186 7598

 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
< กลับ