หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

05 มิถุนายน 2560

การประชุมพิจารณากรอบวงเงินแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


การประชุมพิจารณากรอบวงเงินแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายณัฐวุฒิ  เรืองเวสรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นประธานในการประชุม และตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560

 

 

 

  
< กลับ