หน้าหลัก / งานกองทุนกีฬา / กองทุนการศึกษาของนักกีฬา / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา กองทุนการศึกษาของนักกีฬา


รับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

08 มิถุนายน 2558

ผู้บริหาร ติดตามประเมินผลนักกีฬาทุนการศึกษา

ผู้บริหาร ติดตามประเมินผลนักกีฬาทุนการศึกษา

17 มีนาคม 2558

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

16 มกราคม 2557

"ผู้บริหาร กกท. มอบกำลังใจแด่นักกีฬา ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่่ 42

"ผู้บริหาร กกท. มอบกำลังใจแด่นักกีฬา ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่่ 42 จ.สุพรรณบุรี"

08 มกราคม 2557


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
ไปที่หน้า