หน้าหลัก / ข่าวสารกองทุนกีฬา
ข่าวสารกองทุนกีฬา


การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560 โดยมี พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม เป็นประธานในการประชุม

11 กันยายน 2560


พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ บรรยายพิเศษ

พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ บรรยายพิเศษ "ทุนการศึกษากับนักกีฬาไทย"

04 สิงหาคม 2560

การปฐมนิเทศนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การปฐมนิเทศนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

04 สิงหาคม 2560


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 45 หน้า
ไปที่หน้า