หน้าหลัก / ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


01 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล 
< กลับ