หน้าหลัก / ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


11 ตุลาคม 2560

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬา


ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านสวัสดิการกีฬาและปรับปรุงแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 การกีฬาแห่งประเทศไทย 
< กลับ