หน้าหลัก / ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


25-27 กรกฎาคม 2560

กำหนดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุน


กำหนดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี

 

coolheartsmiley 
< กลับ