หน้าหลัก / ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


07 กรกฎาคม 2560

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน


กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ 
< กลับ