หน้าหลัก / ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


29 กรกฎาคม 2560

กำหนดการลงคะแนนเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า


กองทุน เปิดสถานที่เลือกและตรวจนับคะแนน สำหรับนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" 

 

กำหนดในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 5 โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
< กลับ