หน้าหลัก / ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินกิจกรรม


01-07 กรกฎาคม 2560

รับสมัครนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย


กองทุน เปิดรับสมัครนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีความประสงค์จะรับสมัครรับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย"

 

วัน เวลา และสถานที่สมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้น 5 
< กลับ